Cizre Turizmi

Cizre Turizmi

     Cizre ilçesi sahip olduğu zengin tarihi, kültürel kaynakları ve doğal değerleri ile turistik açıdan cazibe merkezi olabilecek niteliklere sahip şirin bir ilçedir.

     İlçenin turizm merkezlerinin başında Nuh Tufanı sonucu, Hz. Nuh'un  Gemisinin konduğuna inanılan Cudi Dağı gelir. Cudi dağında Hz.Nuh (A.S.) ın gemisine ait mıt denilen büyük çiviler ve tahta kalıntıları mevcuttur. Bu olayı Kuran’ ı Kerim’ de doğrulamaktadır.

Cizre Ejderleri

     Fizikçi ve Makine mucidi “Ebul-iz İsmail Bin Rezzez El Cezeri” tarafından XII. yy'da kazıma tekniği ile tunçtan Cizre Ulu Camii iç kapısının tokmakları olarak yapılmıştır. Sfenks ejderler, badem gözlü, sivri kulaklı kanatlı yaratıklara benzetilmiş ve birbirlerinin kanatlarını ısırır şekilde yapılmışlardır. Gövdeleri yılan derisine benzetilmişlerdir.

Cizre Kalesi

     Hz. Nuh’un tufan olayından esinlenerek M:Ö 4000 yılında Mezopotamya’da hüküm sürmüş  Gudi İmparatorluğu döneminde gemi şeklinde yapılmıştır. Zaman içerisinde bölgede cereyan eden savaşlar sırasında kısmen yıkılan kale daha sonra Asurlular,  Babiller ve Abbasiler tarafından yeniden onarılmıştır. Kalede; Hamam, medrese, mahkeme, zindan ve diğer her türlü teşkilat bulunuyordu.

Sarayburnu Kapısı

     Kale içerisinde bulunan kapı M:Ö 241-246 yılları arasında Sasani İmparatorluğu zamanında 1. Erdeşir Babekan tarafından yaptırılmıştır. Üç muazzam yekpare siyah taştan yapılan kapının kubbesi içerisinde bir kitabe ile iki arslan kabartması bulunmaktadır.

Mem-u Zin Zindanı

     Mem-u Zin destanında Mem’in kaldığı zindan halen sağlam olarak muhafaza edilmektedir. Taşları arasında eritilmiş kurşunun harç yapılarak döküldüğü zindanın üst kısmı kubbe şeklindedir.

İki Katlı Tarihi Bina

     Asur, Sasani ve Arap Hükümdarları tarafından on odalı ve kalın taş duvarlı bina 1480 'li yıllarda Cizre Emir beyi Tacdin’in evi olarak kullanılmıştır.

Belek Burcu

     1596 yılında Cizre Beyi Şeref Bin Muhammed Bin Hanabdal tarafından kalenin kuzeybatısına bir sıra siyah bir sıra beyaz taştan ve dikdörtgen şeklinde yapılmıştır.

Hamidiye Kışlası

     II. Abdülhamit devrinde Cizre’yi idare eden Mustafa Paşa tarafından kalenin güneyinde yaptırılmış kışla binasıdır.

Nuh Peygamber Camii ve Türbesi

     Halen ilçemizde bulunan ve İslamiyetten önce kilise olduğu söylenen caminin altında Hz. Nuh’un mezarı bulunmaktadır. Bugün cami ve türbe modern görünüme kavuşmuştur.

Ulu Cami

     İslamiyetin kabul edilmesiyle beraber 639 yılında kiliseden camiye çevrilmiştir. Ulu cami halen cami olarak da kullanılmaya devam edilmektedir.

Kırmızı Mederese ve Şeyh Ahmet El-Cezeri Türbesi

     15. yüzyılda Cizre Azizan Beyi II. Şeref tarafından yaptırılmıştır. Selçuklu mimari tarzını taşıyan yapı kırmızı tuğlalarla örüldüğünden “Kırmızı Medrese” denilmiştir.

      Mescidin güneyinde türbesi bulunan Şeyh Ahmed El-Cezeri ise 1404-1479 yılları arasında yaşamış ünlü bir şairdir.

İsmail Ebul İz El-Cezeri Türbesi

     1153-1233 yılları arasında Cizre’de yaşayan ünlü mucidin türbesi Nuh Peygamber Camii avlusundadır.

Abdaliye Medresesi ve Mem-u Zin

     Mir Abdal camii olarak isimlendirilen medrese 1437 yılında Cizre Azizan Beyi Emir Abdullah İbn Abdullah İbn Seyfettin Bohti tarafından yaptırılmıştır.

 

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Copyright , Her hakkı saklıdır. Nuhdiyari.com | 2018